Mitologia grecka zawiera uniwersalną wiedzę o tematach ogólnoludzkich

Mitologia grecka stanowi zbiór mitów przekazywanych przez starożytnych greków dotyczących opowieści o bogach i herosach. Mity wyjaśniają miejsce człowieka w świecie, a także to, jak funkcjonuje świat i jak został on stworzony.
Wiedza, która płynęła do ludzi z mitów nigdy nie stanowiła prawdy absolutnej, istniała otwarta dyskusja, ludzie byli gotowi na polemikę i krytykę.
Mitologia tworzona była przez wieki, kolejne pokolenia dodawały nowe wątki i modyfikowały stare, a ludzie tłumaczyli sobie różne zjawiska działaniem boskiej mocy.
Mitologia grecka stanowi więc połączenie pierwotnych wierzeń i historii oraz polityki, a także stanowi próbę wytłumaczenia tego, co nie zrozumiałe. Dla współczesnego odbiorcy jest wypowiedzią na tematy ogólnoludzkie i stanowi dowód na uniwersalność w czasie, jak i w przestrzeni.

Najstarsze źródła wiedzy o mitologi greckiej zawdzięczamy dziełom:
– Homera, który stworzył Iliadę i Odyseję;
– Hezjod. który spisał historię stworzenia mitycznych bogów – teogonię.

Mitologia grecka weszła do kultury europejskiej, ale dzięki mitologi rzymskiej, która wiele z niej zaczerpnęła, a wręcz skopiowała.