Zajmując się pozycjonowaniem stron pod wyszukiwarki internetowe dostałem w ostatnim czasie za zadanie od jednego ze swoich klientów prześledzenie trendów online’owych pod kątem wyszukiwania określonych fraz i słów kluczowych w kontekście radców prawnych. Po poświęceniu paru godzin wytężonej i intensywnej pracy spostrzegłem, że jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz w kontekście słów kluczowych związanych z usługami świadczonymi przez radców prawnych jest fraza „radca prawny Legnica”. Jedyną inną frazą częściej wyszukiwaną w województwie dolnośląskim w kontekście radców prawnych była ta sama fraza, lecz z miastem Wrocław na końcu zdania. Pokazuje to doskonale jak częste jest zapotrzebowanie na tego typu usługi w tych dwóch dużych miastach zlokalizowanych w Polsce południowo-zachodniej. Wskazuje to jednoznacznie, że jednym z bardziej rozwijających się tam zawodów jest właśnie profesja radcy prawnego i innych profesji związanych z prawem. Badania wykazały, że Polska południowo-zachodnia w ostatnim czasie napotyka na wzrost zainteresowania tego typu usługami.