Myślisz, że złożenie zażalenia na nieprawidłowości występujące w postępowaniu egzekucyjnym jest bezsensowne? Nic bardziej mylnego. Jeśli zaistniały adekwatne powódki, to skarga na komornika jest jak najbardziej na miejscu. Jeśli Twoim problemem jest to, że komornik zajął Twój rachunek bankowy, a tym samym pieniądze niepodlegające egzekucji (np. przeznaczone na alimenty), to możesz złożyć skargę. Warto jednak przedstawić swoje racje komornikowi, ponieważ często zostają one przez niego uwzględnione. Jeśli jednak stałoby się inaczej, to sprawa zostanie przekazana do Sądu Rejonowego. Wiele osób myśli, że komornik doskonale zna źródła naszych dochodów. Jest to mylne wyobrażenie. Komornik przekazuje do banku informacje na temat potrącanej kwoty, więc nie zna źródła, z którego wpływają pieniądze na Twój rachunek bankowy. Jeśli masz wątpliwości do czynności wykonywanych przez komornika, możesz również skorzystać z usług doświadczonego prawnika lub radcy prawnego. Wiele osób posiada zadłużenie komornicze z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV. Abonament tele polska jest obowiązkowy dla wszystkich osób posiadających odbiornik telewizyjny.

Rzecznik patentowy Łódź świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi z zakresu praw własności przemysłowej. Jest to osoba posiadająca szeroką wiedzę z zakresu prawa, a także wyróżniająca się biznesowym podejściem do ochrony patentowej. Może reprezentować Twoje interesy przez Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante oraz wielu innych instytucjach.